PROJECT COBRA ALECHINSKY                          6ABK (opdracht 2a)

 

 

Algemeen: door de atelierleerkrachten worden 3 keuzemogelijkheden tot het invullen van deze opdracht voorgesteld. Elke leerling dient zich in te schrijven voor één keuzemogelijkheid met dien verstande dat de klas opgedeeld wordt in drie ongeveer even grote groepen (dus 3 groepen van telkens max. 4 leerlingen). Enig overleg onderling is zeker gewenst. Inschrijvingen kunnen nadien niet meer gewijzigd worden.

 

Keuzemogelijkheid 1: onderzoek en evolutie

Begeleidende leerkracht: Chris Verhaegen

 

Het vertrekpunt is een schilderij van ALECHINSKY. Het is de bedoeling vertrekkend vanuit dit tweedimensionele werk, dit te laten uitgroeien tot een driedimensionele ruimtelijke structuur, zonder dat het daarom dient gelinkt aan een functie of bestemming.

 

De opdracht bevat minstens een ernstige zoektocht door het werk van Alechinsky. Een verzameling schilderijen die beknopt beschreven wordt en waaruit 1 gekozen wordt. De keuze is te motiveren. Vertrekkend vanuit het onderzoek (naar kleur, vorm, beweging, materiaal,…) van dit werk dient een vormgevingsoefening opgebouwd naar een driedimensionele ruimtelijke structuur. Belangrijk is het studie- en evolutieproces, dat als een stripverhaal de “wording” weergeeft. Het ruimtelijk werk wordt dan ook gemaakt als een het resultaat van de evolutie van zoeken en aanpassen tot het uiteindelijke resultaat. Van heel het proces wordt een logboek bijgehouden en op regelmatige tijdstippen dienen foto’s genomen ter ondersteuning van het onderzoek en vastleggen van het onderzoeksproces.

 

De leerling bespreekt wekelijks zijn project met de begeleidende leerkracht.

 

Alle geschreven onderdelen van het onderzoek worden tevens ook voorgelegd aan de leerkracht Nederlands voor nazicht en taalkundige begeleiding.

 

Keuzemogelijkheid 2 : expressie en spontaniteit

Begeleidende leerkracht: Nico Vrijsen

 

Een oefening rond associatie en expressie.

 

Vanuit een bestaande tekst, gedicht of citaat (vrij te kiezen) maak je een vrij werk dat volgens jou aanleunt bij deze tekst. Dit vrije werk kan zowel twee- als driedimensionaal zijn, materiaal en maatvoering zijn vrij te kiezen.

 

Voor eventuele tekstbronnen kan je, je o.a. richten tot je leerkracht Nederlands.

 

Vertrekkend van dit eerste werk maak je een reeks van minstens 4 (VIER) werkjes die allen familie zijn van het eerste en de brontekst (in wat voor vorm of gedachte dan ook). Laat hierbij vooral je associatieve en impulsieve ingevingen meespelen, maar vergeet ook niet je experimenten (-of momenten) vast te leggen op schets / foto / tekst.

 

Elke  tussenstap dient voldoende gedocumenteerd te zijn met schetsen, teksten, foto’s, ... die je denk- en zoekproces illustreren.

Op elk ateliermoment dient het werk voorgelegd én besproken te worden. Je zorgt er zelf voor dat dit alles aanwezig is op het atelier.

 

De uitvoering (schilderen, beeldhouwen, foto, tekenen, zeefdruk, ...) gebeurt op school TIJDENS de atelieruren. Een goede planning is hierbij noodzakelijk.

 

Keuzemogelijkheid 3 :

Begeleidende leerkracht: Wim De Coster

 

     

 

omschrijving van de opdracht:

 

Enkel met papier, wat stokjes, lijm en een touwtje, wat plakband en een bonte kleurenpracht op de kracht van de wind

 

We bekijken, bestuderen en laten ons leiden door het werk van Alechinsky, Constant, Corneille, Appel,Lucebert,…, op zoek naar aanknopingspunten, hints, uitdagingen, patronen, figuren, vlekken en lijnen en wild rondvliegende stukken wereld, …

 

We onderzoeken papier, stokjes, touw, lijm op gewicht, kracht, buiging, verbindingen, trek en duw, scheur- en breukgevaar, structuren en constructie…

 

We wijden ons in, in de wereld van de papieren vliegers, we doen onderzoek naar wat ons is voorafgegaan, naar traditie en cultuur, naar kunst en betekenis, naar herkomst en bestemming.

 

We bouwen ongeremd uit papier een constructie die icarus achternagaat, de goden uitdaagt en de zwaartekracht minacht

 

We onderzoeken, experimenteren,meten, testen uit, noteren onze bevindingen, filmen en fotograferen onze testlanceringen,  analyseren en bewaren de proefmodellen, bundelen onze resultaten als een schilderij van Alechinsky of een assemblage van Appel

 

timing:                                                           -           26 oktober 2006: inleveren

 

in te leveren documenten:

 

-         Verslag (bundel)van het onderzoek, de afgelegde weg, in woord en beeld, degelijk voorgesteld in een afgewerkte vorm

-         Alle ruimtelijke proefmodellen en testonderdelen

-         Onidentificeerbaar Vliegend Object op ware grootte: schaal 1/1

 

 

 

Het geheel wordt samengebracht en getoond op vrijdag 27 oktober 2006.