6 abk Wet&Tech opdracht 02

BRUGGEN IN HOUT

 

Bij de studiereis aan het museum INSEL-HOMBROICH werd als opdracht gekoppeld het opmeten van de bruggen in het domein.

 

Van alle opgemeten bruggen worden zo vlug als mogelijk de opmetingsschetsen afgewerkt op een overzichtelijke en bruikbare wijze.

 

Elke leerling zal in overleg met de atelierleraar een brug kiezen en hiervan een zeer uitgebreide studie maken. Deze studie zal minimaal bevatten:

-de volledige schaaltekeningen van minstens 1 modulle (plannen, sneden, aanzichten en isometrie met montage aanduidingen). Schaal te bepalen in functie van detailvoering van de tekening (1/50, 1/20, 1/10 of ware grootte)

-een volledige 3d-tekening van de hele brug op de pc.

 

Timing

 

Week 47 18 november 2004

Opmetingsschetsen afgewerkt, keuze bepaald,

beginnen aan werktekeningen in potlood

 

Week 48 25 november 2004

Technische oplossingen uitzoeken en uittekenen in potlood

Starten met 3d-model op pc

 

Week 49 2 december 2004

Alle tekeningen af in potlood en beginnen uittekenen in inkt

3d-model af op pc

 

Week 50 9 december 2004

Alles inleveren, er worden geen werken meer aanvaard na deze uiterste datum