HEDENDAAGSE BRUGGEN IN BRUSSEL                Opdracht 3

5ABK

 

 

In Brussel werden de laatste jaren heel wat nieuwe bruggen gebouwd, volledig nieuw of in vervanging van bestaande oudere bruggen.

 

Als voorbereiding op de volgende atelieropdracht nl het zelf ontwerpen van een brug met een min aan materiaal en een max aan draagvermogen met beperkingen wat betreft materiaalgebruik en derg deze tussenopdracht.

 

Elke leerling zoekt in de Brusselse agglomeratie naar een hedendaagse brug.

 

Alle soorten bruggen komen in aanmerking zoals: spoorwegbruggen, over waterwegen, voor verkeer, voor voetgangers,.. Maar ook alle materialen komen in aanmerking: staal, hout, gewapend beton, metselwerk,,,.

 

Als enige norm geldt de brug moet recent zijn, dus gebouwd naar 1950 en een duidelijk afleesbare structuur hebben.

 

 

OPDRACHT

1,zoek een brug in Brussel die voldoet aan voorgaande.

2,ga er naar toe en maak er een fotoreportage van.

3,maak een steekkkaart met

a, een foto van de brug

b,een bondige beschrijving: ligging, materiaal, functie,

c, stel grafisch de draagstructuur (krachtenverloop) voor en leg uit.

TIMING

Volledig bundel inleveren eind oktober 2008, de leerling zal zelf tussentijds op eigen initiatief zijn werk ter bespreking voorleggen.