BRUSSEL – Wachthuisje MIVB – Sint Servaas

6ABK(opdracht 3)Brussel is vooral een 19de eeuwse stad, daarvan getuigen ook de historische wachthuisjes van de MIVB. Daarvan zijn er gelukkig nog enkele bewaard gebleven.


Aan de Haachtsesteenweg, dicht bij het Autriquehuis van Victor Horta voor de Sint servaaskerk staat er nog één. Klassikaal gaan we dit opmeten en opschetsen, nadien werkt iedereen de plannen, doorsneden en gevels individueel uit.


Dit is een opdracht die atelieroverwerkend is, immers aan de overzijde van de Haachtsesteenweg staat een banaal wachthuisje, aan u de opdracht hier iets beters voor te stellen in overleg met het atelier vormgeving (Nico)


ander type Halte Wiener

Te tekenen op schaal 1/50 met bijzondere aandacht voor presentatie:

-een grondplan

-een doorsnede

-een aanzicht van elke gevel

-een maquette.

Timing

Deze oefening is bewust zeer kort in tijd. Dus maak een strikte planning.


Week 45 (06 nov) start van de opdracht

Week 46 (13 nov) potloodtekeningen zo goed als af.

Week 47 (20 nov) afwerken potlood, beginnen in inkt

Week 49 (04 dec ) maquette en presentatie

Week 49 alles inleveren op 07 december