GIP – ATELIER OSCAR JESPERS opdracht GIP

Ontwerper: Victor Bourgeois


Gevel aan de straat

Als opdracht voor de GIP voor dit schooljaar wordt er slechts 1 woning geselecteerd. We onderzoeken en bestuderen de atelierwoning van beeldhouwer OSCAR JESPERS. Deze woning werd gebouwd in 1928 door Victor Bourgeois.


Victor Bourgeois was een toonaangevend architect tijdens het interbellum. Immers hij was zeer nauw betrokken bij het C.I.A.M. waar hij in contact kwam met o.a. Le Corbusier. Hij was trouwens de secretaris van het C.I.A.M.

Verder was hij zeer nauw betrokken bij de sociale volkshuisvesting zoals Cité Moderne te Sint Agatha Berchem.


De opdracht voor het atelier “wetenschap en techniek” bestaand uit twee luiken: eerst wordt een onderzoek gedaan en neergeschreven in een bondig verslag als toelichting en verduidelijking bij de GIP. Verder zoals gebruikelijk een uitgewerkte studie van de atelierwoning.

De kapmantel


Gevel aan de straatVolgende beschrijvende/onderzoeksnota’s worden verwacht:

 • Wat is C.I.A.M.?

 • Wie was Victor Bourgeois?

 • Weisenhofsiedlung te Stuttgart en Victor Bourgeois.

 • Situeer beeldhouwer Oscar Jespers.

Spreek onder mekaar af wie welk thema behandeld. Dit deel dient ingeleverd eind april 2017.

leefruimte

Tentoonstellingsruimte


Moeder en kind

Atelier Trapkoker


GRAFISCHE STUDIE.

Deze dient door elke leerling individueel gemaakt met uitzondering van de omgevingsmaquette.


Uit te werken op schaal 1/50

 • Plan van elke verdieping

 • Twee doorsneden

 • Gevelaanzichten

 • Isometrie

 • Opengewerkte maquette

 • Materiaalstudie, lichtstudie, ruimte-volume studie,…


Timing: elke leerling zal in zijn GIP-agenda een eigen planning opstellen en ter bespreking voorleggen aan de begeleiders in het atelier. Hij zal zelf de discipline moeten hebben zich hier strikt aan te houden. De GIP-agenda is een element in de beoordeling. Alles dient ingeleverd de laatste week van mei 2017TIP:

 1. Kijk ook op www.atelierjespers.com voor een 3D-animatie die een zeer goed beeld geeft over de opbouw en functies binnen de woning.

 2. Bezoek ook het CIVA, Kluisstraat te Brussel, zij beschikken over ruime info. Neem eerst contact voor afspraak.