WONING HERZET (1985) te Ezneus                    6 ABK (opdracht 2)

Architect Bruno Albert

 

 

In 1985 bouwde Bruno Albert deze woning in de omgeving van Luik. Het is een schitterend voorbeeld van integratie in de natuur, zowel door inplanting, materiaalgebruik als planorganisatie.

 

Over deze woning is merkwaardig genoeg niet zo veel informatie te vinden. Toch doet U een poging om minstens de ontwerper te situeren, andere projecten van hem op te sporen en aldus zijn visie op bouwen beter te kennen. Alles komt in een documentatiemap.

 

U maakt van dit ontwerp volgende zaken:

1.alle grondplannen op schaal 1/50

2.langse en dwarse doorsnede op schaal 1/50

3.vier geveltekeningen schaal 1/50

alle tekeningen zijn voorzien van nodige maatwerk en tekst, en, worden afgewerkt en gepresenteerd.

4.een uitgewerkte makette schaal 1/50

 

U stelt een strikte timing op, voor te leggen aan de atelierleerkracht en nadien in de schrijven in uw klasagenda.

 

Alles in te leveren op donderdag 30 november 2015

 

 

 

Link naar meer info