SPAGHETTITOREN ONTWERPEN                                           Opdracht 5ABK

Atelier wetenschap & techniek en atelierondersteuning wiskunde & wetenschappen

 

Aansluitend op de studie van krachten in het vak 'atelierondersteuning wiskunde en wetenschappen' in het atelier, is het de bedoeling dat je een toren ontwerpt en bouwt.

 

 

Krijtlijnen van het ontwerp:

Je maakt twee torens in spaghetti, een om te bewaren, de andere om te testen op draagvermogen.

 

1. De toren moet gemaakt worden in spaghetti, buisspaghetti is NIET toegelaten.

2. Verlijmen met siliconen of lijm (geen bruislijm).

3. Gewicht max 250 gram per toren.

4. De toren wordt enkel verticaal belast.

5. Hoogte 30 cm.

6. De toren staat op een horizontaal vlak.

7. De toren moet volledig passen in een cilinder van 25 cm diameter. De vorm (horizontale doorsnede) moet echter niet noodzakelijk rond zijn.

8. De spaghetti mag ongekookt of gekookt gebruikt worden.

 

 

Evaluatie van het ontwerp:

De toren wordt geëvalueerd op basis

van volgende criteria:

 

1. vormgeving (30%)

2. berekening van de interne krachten

in 2 knooppunten, te kiezen in overleg met Bart Wuytens (30%)

3. de verhouding gewicht toren tot het gewicht dat de toren kan dragen. Eén

van de twee torens wordt belast met

een gewicht tot instorting. Dus een

lichte toren die veel kan dragen is een “winner”, gebruik je spaghetti efficiënt. (40%)

 

 

 

planning:

dit trimester: een ontwerp op papier, een proefmakette voor de toren en de berekening van

de interne krachten in twee knooppunten.

3de trimester: twee torens, waarvan 1 te testen, af te werken thuis vóór woensdag 11 mei. Op woensdag 11 mei zullen de torens getest worden op hun draagvermogen. Denk op voorhand na over het transport van je twee torens naar school.