INLEIDENDE OEFENING                           5 ABK (opdracht 01)

Marianne BRANDT - asbak

 

Omschrijving

De vormgeefster Marianne BRANDT, lesgeefster aan het BAUHAUS te Dessau, heeft heel wat gebruiksvoorwerpen ontworpen waaronder deze asbak.

Vanuit dit model vertrekken we om de diverse projecties aan te leren zoals bovenaanzicht, zijaanzicht, doorsneden. Verder is het ook een aanzet om het ruimtelijk inzicht aan te scherpen.

 

Gegevens

Afmetingen: diameter 15 cm als vertrekgegeven, de andere afmetingen zijn af te leiden uit de foto’s en zelf te zoeken materiaal.

 

Opdracht:

Teken bovenaanzicht en een vooraanzicht. Denk aan je bladschikking.

Maak een zeer afwerkte maquette.

Maak ook een presentatietekening waarop duidelijk de gebruikte materialen waar te nemen zijn.

Schaal 1/1 (ware grootte)

 

timing

Alles inleveren laatste les september 2015.