TOREN te INSEL HOMBROICH                                   5ABK (opdracht 3)

Ontwerper Erwin Heerich

 

 

 

Het eerste gebouw dat je bezoekt bij het betreden van het museum is de “toren”. Een kubusvormig gebouw dat eigen geen functie heeft, maar als een kunstwerk op zichzelf staat. Buitenzijde zeer massief, binnenin zeer licht en open. Het gebouw is opgebouwd op een module van 50 cm.

     

 

Binnen het atelier “Wetenschap en techniek” gaan we het volledig bouwkundig ontleden. We gaan met alle fysische elementen rekening houden zoals ondergrond, grondwater, regen, koude, verlichting, verluchting,…..

 

 

Volgende tekeningen worden verwacht op schaal 1/50

 

-grondplan op +150 cm

-grondplan op +700 cm

-een verticale doorsnede

-minstens 2 gevels

-een uitgewerkte maquette

 

 

Timing

 

Week 46: grondplannen in potlood

Week 47: doorsnede en gevels in potlood

Week 47 grondplannen in inkt

Week 48: doorsnede en gevels in inkt

Week 49: maquette maken op 1/100

Week 49: alles inleveren op 04 december 14

Opmerking

Hou er rekening mee dat elke les op donderdag een technische analyse zal zijn van het gebouw en dat je dus je tekening telkens zal moeten bijsturen en aanpassen.