CELOTEX 5 ABK (opdracht 04)

Ontwerper : L.H. DE KONINCK - architect

 

Omschrijving

Voor de firma CELOTEX bouwde L.H. DE KONINCK meerdere tentoonstellingpaviljoenen. De firma was gespecialiseerd in prefabplaten voor de (hoog)bouw. Elk paviljoen is opgebouwd met deze elementen en heeft er het ritme van.

 

Gegevens

De detailafmetingen worden ter beschikking gesteld in het atelier.

 

Opdracht:

Te tekenen op 1/50.

Grondplan.

Bovenaanzicht.

Langse en dwarse doorsnede.

Voor-, achter en zijaanzicht.

Een uitgewerkte isometrie

Te maken op 1/50

Een schaalmodel.

 

timing

Week 09 grondplan in potlood

Week 10 bovenaanzicht en 1 doorsnede in potlood.

Week 11 tweede doorsnede en gevels potlood, start isom.

Week 13 Beginnen in inkt; start maquette

Week 14 Alles afwerken in inkt.

ALLES INLEVEREN 27 maart