CELOTEX 5 ABK (opdracht 02)

Ontwerper : L.H. DE KONINCK - architect

 

Omschrijving

Voor de firma CELOTEX bouwde L.H. DE KONINCK meerdere tentoonstellingpaviljoenen. De firma was gespecialiseerd in prefabplaten voor de (hoog)bouw. Elk paviljoen is opgebouwd met deze elementen en heeft er het ritme van.

 

Gegevens

De detailafmetingen worden ter beschikking gesteld in het atelier.

 

Opdracht:

Te tekenen op 1/50.

Grondplan.

Bovenaanzicht.

Langse en dwarse doorsnede.

Voor-, achter en zijaanzicht.

Een uitgewerkte isometrie

Te maken op 1/50

Een schaalmodel.

 

 

timing

Week 40 grondplan in potlood

Week 41 bovenaanzicht en 1 doorsnede in potlood.

Week 42 tweede doorsnede en gevels potlood

Week 43 alles af in potlood

Week 45 beginnen in inkt, grondplan en bovenaanzicht

Beginnen aan isometrie.

Week 46 doorsneden in inkt , beginnen aan schaalmodel

Week 47 alles af in inkt, afwerken isometrie

Week 48 alles inleveren 01 december 2011