3D-SPAGHETTIWEB ONTWERPEN†††††† †††† Opdracht 5 (5ABK)

Atelier wetenschap & techniek en atelierondersteuning wiskunde & wetenschappen

 

Aansluitend op de studie van de krachtenleer in de wetenschappelijke benadering in het atelier, is het de bedoeling dat U nu zelf een 3D-web gaat ontwerpen. Bekijk vooral het filmpje van hoe een spin haar web opbouwt.

 

Krijtlijnen van het ontwerp:

U maakt twee 3D-Webben in spaghetti, een om te bewaren, de andere om te testen op belasting.

 

1.het web moet gemaakt worden in spaghetti, buisspaghetti is NIET toegelaten

2.het verlijmen met siliconen of lijm (geen bruislijm)

3.het gewicht min 100 gram max 250 gram per web

4.het 3D-web wordt geplaatst over een ronde opening met straal† 40 cm (vaste maat) vrij op te leggen

5.de hoogte van het web (hoogte punt - grootste maat) max 20 cm

6.Maximum steunpunten langs de ronde opening 6

7.er mogen constructie elementen doorhangen onder de steunpunten

8.de spaghetti mag ongekookt of gekookt gebruikt worden

 

 

Evaluatie van het ontwerp:

Het web wordt geŽvalueerd op basis van volgende criteria:

 

1.de vormgeving (30%)

2.de berekening van de externe krachten en interne krachten in 2 knooppunten, te kiezen in overleg met dhr. Wuytens (30%)

3.de verhouding gewicht web tot het gewicht draagvermogen, dus 1 van de twee webben wordt belast met gewichtjes tot instorting (40%). Dus een licht web dat veel kan dragen is een ďwinnerĒ, efficiŽnt gebruik van de spaghetti

 

 

Ga kijken naar dit filmpje

  http://www.espace-sciences.org/science/images/images-maj/Perso/spiderweb/index_spider.html

 

planning:

deze trimester: een ontwerp, berekening krachten in 1 knooppunt en een proefmakette voor het 3D-web

3de trimester: opdracht volledig uitwerken, twee webben, waarvan 1 te testen, desgevallend wetenschappelijke tekeningen van de brug.