MIDDELHEIM PAVILJOEN  (Per Kirkeby)

                                                                      5ABK(opdracht 2)

 

 

 

Hiernaast het grond plan van het paviljoen. Volledig in baksteen opgetrokken op een raster van 300 * 300 cm. Dikte der muren 50 cm. Hoogte van het geheel 600 cm

 

 

Te tekenen op schaal 1/50:

-een grondplan

-de vier aanzichten met projectie der binnenmuren

-een langse en een dwarse doorsnede

-een isometrie

 

Er wordt ook een maquette gemaakt op schaal 1/100

 

 

  

 

 

 

 

Timing

Week 39: potlood tekeningen van plan en bovenaanzicht

Week 40: potloodtekeningen aanzichten en doorsneden

Week 41: aanvang in inkt

Week 42: tekeningen afwerken in inkt + start maquette

Week 43: => INLEVEREN