INSEL HOMBROICH (Erwin Heerich) paviljoen

5ABK(opdracht 3)

 

 

 

In het domein van INSEL HOMBROICH bouwde Erwin Heerich meerdere paviljoenen als tentoonstellingsruimt.

 

Deze oefening is het eerste gebouwtje dat grondig zal bestudeerd worden. Niet alleen als vorm maar ook contructief.

 

Het geheel is gebouwd op een modulle van 1 meter bij 1 meter. Dus 12 meter lang, 4 meter breed, 4 meter hoog en het laagste deel in het midden aan het raamgevel 2 meter hoog.

 

 

 

Te tekenen op schaal 1/50:

-een funderingsplan

-een grondplan

-een dwarse doorsnede

-de 4 aanzichten

-een open isometrie

 

Er wordt ook een maquette gemaakt op schaal 1/50

 

 

 

Timing

Week 45: potlood tekeningen funderingen+grondplan

Week 46: potloodtekeningen doorsnede en gevels

Week 47: start tekeningen in inkt, start isometrie

Week 48: afwerken, maquette maken

Week 49: => INLEVEREN