WONING WURTH (Lux)                                6 ABK (opdracht 01)

Ontwerpers: Hermann & Valentiny and partners

 

 

 

 

 

Opdracht:

 

De eerste opdracht in het zesde jaar is traditioneel een presentatie- oefening, als voorbereiding op de ge•ntegreerde proef.

 

U moet met eigen inzicht en door eigen keuzes deze opdracht uitwerken, Er is vrijheid naar voorstellingswijze en materiaalgebruik.

 

Wat dient minimum aanbod te komen:

1.plannen en sneden die duidleijk inzicht geven in de structuuropbouw

2.geveltekeningen.

3.ruimtelijke tekeningen

4.schaalmodel

 

Er worden geen technische tekeningen verwacht wel tekeningen die dit gebouw ruimtelijk verklaren, en, met de nodige aandacht voor materiraal en schaal.

 

Timing

Alles inleveren op 22 oktober 2009 (week 43)

Een volledige voorontwerpstudie voorleggen eind september (week 39-40)