GEINTEGREERDE PROEF schooljaar 2009-2010      

 

naar               

   Woning Roelants                          Ceca-woningen

            Ontwerper Willy Van Der Meeren

 

Atelier wetenschap en techniek

 

In het kader van het atelier wetenschap en techniek worden dit schooljaar twee woningen in functie van bewust wonen onder verschillende vormen bestudeerd. Enerzijds de woning ROELANTS als een zeer individu‘le oplossing voor het wonen in een beschermd omhulsel, en, anderzijds de Ceca-woningen als een vorm van collectief wonen aan de hand van een prefabricatiesysteem

 

 

Voor alle duidelijkheid, beide woningen zijn niet te bezoeken. Gelieve dus de bewoners niet te storen. In het atelier wordt via de titularis voldoende materiaal ter beschikking gesteld.

 

U kan kiezen uit volgende twee projecten:

 

Woning ROELANTS (1962) te Sint Martens Lennik

Woningen CECA (1955) Vierwindenhof te Tervuren

 

Wat wordt er verwacht?

 

Planmateriaal

            Funderingsplan, gelijkvloersplan, verdiepingsplan, dakplan,

            Langse en dwarse doorsnede

            Gevelaanzichten

            Isometrie en buitenperspectief

            Maquette

                       Alle op schaal 1/50

                       Alles met een persoonlijke benadering zowel wat betreft lay-out en presentatie

            Op de pc een uitgewerkt 3D-model

 

Bundel

            De bundel bevat alle opzoekmateriaal, de studieschetsen,...

            Beschrijving van de bouwwijze (structuur, materiaal, visie,...)

            Een bondige berekeningsnota van de isolerende waarde van de mantel van het gebouw.

            Ook een bondige beschrijving en formulering van een eigen appreciatie.