EINDEJAARSTENTOONSTELLING – GIP 2008 – Selectie uit de werken