Tekenen met AUTOCAD

 

OSNAP of Objet Snap

 

Osnap of Object Snap is een zeer nuttig en noodzakelijk hulpmiddel bij het tekenen. Hierdoor zoekt Autocad zelf naar bv een eindpunt, een snijpunt, een middelpunt,... waardor de tekennauwkeurigheid zeer hoog wordt. Deze functie wordt dus maximaal gebruikt.

 

Hoe werkt OSNAP?

 

Bij het invoeren van het commando osnap opent zich een venster.

In dit venster wordt osnap ingesteld. Er wordt bepaald welke onderdelen ervan actief gemaakt worden. Volgende meestgerbuikte mogelijkheden zijn mogelijk

 

Endpoint                    Eindpunt van een line , pline, arc,...

 

Midpoint                    Midden van een line, pline, arc

 

Center                       Middelpunt van een cirkel

 

Node                          Een punt

 

Intersection             Snijpunt van twee lines, plines,...

 

Extension                 Verlengde van een line, pline,...

 

Perpendicular         Loodrecht op een line, pline,

 

Nearest                     Dichts bij

 

 

Deze instelling wordt actief door deze aan te vinken. Let op het is niet aangeraden om alle mogelijkheden aan te vinken, omdat het dan weer hinderlijk wordt bij het tekenen door te veel keuzemogelijkheden, en, de kans op foutieve selectie groter wordt. De instelling wordt bevestigd door OK aan te klikken met de muis waardoor het venster sluit.

 

Niet actieve onderdelen kunnen tijdens het tekenen aangesproken worden door deze gewoon in te typen in verkorte vorm vb end of, nea of, mid of, per to, ... en dan gewoon te selecteren. Dit werkt 1 maal. Er dient dus elke keer opnieuw ingetypt te worden.

 

Met Functietoets F3 kan men de osnap-mode in of aan schakelen, het is dus een on/off schakelaar.