Tekenen met AUTOCAD

 

Functietoetsen

 

Hieronder de voornaamste tekenhulpmiddelen achter de functietoetsen

 

            F1       Helpfunctie

 

            F2       tekstscherm met overzicht laatst ingegeven commando's

 

            F3       OSNAP on/off (zie afzonderlijke uitleg)

 

            F6       coördinaten on/off (zichtbaar onderaan rechts op scherm)

 

            F7       redraw (scherm opfrissen - hertekenen)

 

            F8       ORTHO on/off (lijnen haaks op elkaar tekenen)

 

            F9       SNAP on/off (autocad kleinste tekenstap instellen)