Tekenen met AUTOCAD

 

Editmenu

 

Hieronder de voornaamste commando's uit dit menu

 

 Erase (verwijderen) 

Copy (kopieren) 

Mirror (spiegelen) 

Offset (evenwijdig) 

Array (reeks) 

Move (verplaatsen) 

Rotate (draaien)

 

Stretch (uitrekken) 

Trim (inkorten) 

Extend (verlengen)


Break (onderbreken) 

 

 Fillet (verbinden) 

Explode (uit elkaar halen)