St Lukas Kunsthumaniora Brussel                                                                                             Atelier Ontwerp 3° graad 2° jaar  Architecturale en Binnenhuiskunst     

 

Geïntegreerde proef voor ABK 2007 – 08 : “Het moderne denken”.

 

1. Algemene stellingen :

 

a. Geïntegreerde proef (GIP)  = reeks van opdrachten en lessen die vakoverschrijdend werken inhouden, dwz dat  verschillende atelier- en algemene vakken (al dan niet) rond gemeenschappelijke opdrachten of onderwerpen werken.

 

b. Procesmatig werken =  opbouwen van het GIP-werk in duidelijke stappen mét evaluaties per opdrachtdeel. Elk onderdeel zal een quotatie en een werkingsgesprek inhouden.

 

c. Tijdens deze periode wordt specifiek gewerkt rond de volgende thema :

 

-          Onderzoek : inhoudelijk en ontwerpmatig

-          Ontwerpen van ruimtelijke structuren met een beperkt programma

-          Realisatie van één ontwerp (studie van ontwerp t.e.m. uitvoering)

-          Fysische en constructieve eigenschappen van een (bouw)structuur.

-          Presentatie van de verschillende delen én van het geheel.

 

d. Locatie : gezien de unieke ligging van de school zal het werkterrein de ons omringende stad Brussel zijn. Aanbod van culturele en historische elementen te over.

 

e. Timing en evaluatie :      - de GIP beslaat twee volledige schooltrimesters.

- De kalender in bijlage toont de evaluatieperioden en wordt     aangevuld tijdens de schooldagen.

- Tussen-evaluaties worden gemaakt door de atelierbegeleiders.

- Eén (externe) voorjury is mogelijk voorzien (Paasperiode)

 

2. GIP opdrachten : inleiding

 

Met een kleine toelichting worden hier de 4 opdrachten ingeleid.

Per groepje van drie/vier leerlingen wordt één bepaalde periode / site als werkterrein gekozen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 01a : Onderzoek én voorstelling van een gekozen gebouw in Brussel of directe omgeving (cf lijst verderop)

                 01b : Onderzoek naar het stedenbouwkundige en culturele verhaal van de site rond je gebouw in Brussel.

                 01c  : Onderzoek, analyse en presentatie van een deelaspect van deze realisatie.

 

Opdracht 02 :  Ingreep (ontwerp) op een bestaande locatie, tekeningen en schaalmodel.

 

Opdracht 03 :  studie, ontwerp en realisatie van een object.

 

Opdracht 04 :  Ruimtelijke en bouwconstructieve analyse van een bestaande woning.

 

Opdracht 05 :  Bespreking en presentatie van een locatie te Duitsland, die deel uitmaakt  van de studiereis.

 

 

3. Specifieke stellingen : dagelijkse werking en beoordelingen

 

a. Alle gebruikte documenten maken deel uit van de GIP opdracht en worden voorgelegd aan de jury’s. Enkel zodoende kan een werkproces gelezen worden.

 

b. GIP-agenda : een A4 agenda (schrift), in te delen met één dubbele A4 per week.

 

Op de linker pagina bevat deze een planning met data en verwijzingen naar alle op-drachten.

Hierin worden alle planningen opgenomen voor korte- en langetermijn werken. Voorzie voldoende plaats voor aanpassingen.

 

Op de rechter pagina worden alle werkzaamheden besproken door de leerling en de begeleiding, voor, tijdens en na de dagelijkse besprekingen.

 

Deze agenda wordt bij elk contact voorgelegd en door alle partijen gehandtekend. Ook dit dient als dagelijkse hulp én ter duiding van het werkproces. Deze agenda maakt ondubbelzinnig deel uit van de totale GIP en van de doorlopende (dagelijkse) beoordeling van de GIP.

Dit document is dus bij elk gesprek aanwezig !!

 

c. Mentorschap : elke leerling kiest uit de atelierbegeleiders één vaste begeleider (mentor) waarmee elke week minstens één contactmoment georganiseerd wordt; de leerling neemt zelf het initiatief tot deze momenten. De groep dient evenredig verdeeld te zijn over de begeleiders. (dus elke begeleider minimum vier leerlingen).

 

Voor de gewone begeleiding per opdracht kunnen en moeten de leerlingen bij alle atelier-begeleiders hun werk voorleggen ter bespreking. Ook hier geldt minimaal één keer per week ! Dit is verplicht en wordt opgenomen in de GIP-agenda.

 

d. Werkdocumenten : schetsen, documentatie, infoteksten, fotocopies, proefteksten, ... worden in 5 duidelijke mapjes bijgehouden en gedateerd, één per opdracht. Op elke map staat duidelijk de nummer van de opdracht. Deze mapjes worden integraal aan de jury’s voorgelegd !

 

Alle tekstdocumenten worden (uit eigen beweging) voorgelegd aan de taalleerkrachten ter nalezing en aan de atelierbegeleiders voor de inhoudelijke bespreking.

 

e. Dagelijkse werking :

 

- Zonder voorbereiding kan hier geen zinvol werk meer gebeuren : werkschema !!

- De leerling heeft een werkschema opgemaakt met een duidelijke en zinvolle agenda op korte termijn hoe en waar hij / zij de atelierdag zal gebruiken.

 - Elke atelierdag legt de leerling het gemaakte werk voor aan de atelierbegeleiders teneinde dit te bespreken. Er is een duidelijke planning en voorbereiding voorzien !

- De leerlingen begeven zich nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie buiten de school om onderzoek of studie te doen. Afspraken kunnen gemaakt worden buiten de schooluren, of specifiek in samenspraak met de begeleiders en directie.

 

4. GIP opdrachten 2007 - 2008

 

Opdracht 01 : onderzoek naar architectuurmomenten

 

Locatie :                     Hoofdstedelijk gewest Brussel, specifieke locaties naar keuze

Groepsverdeling :    7 groepjes van 2 personen

                                    1 groep van 3 personen

 

Architectuurmomenten, onderwerp van je studie :

 

Gebouwen uit de periode van begin 20° tem 1975.

 

Nr

Naam architect

Naam van de woning, soms naam van de bouwheer

Datum en plaats

01

Joseph Diongre

Woning : Withuis

Charles Woestelaan te Jette

 

 

NIR gebouw, 1933 - 39

E. Flageyplein nr 18 te Elsene

 

 

Sint Jan de Doperkerk

Sint Jan Baptistvoorplein, Molenbeek

 

 

Gemeentehuis St-Lambrechts-Woluwe

E Bonehillstraat/L. de Gunststraat

02

G. Brunfaut

Huis  E. Delobe

Kruisbooglaan te Watermaal-Bosvoorde

03

Fernand en Maxime Brunfaut

Krant Le Peuple, 1930               

Sint Laurensstraat 30    

04

Huib Hoste

Villa Fourage

Sint Janslaan te St. Pieter Woluwe

05

Henri Lacoste

Instituut voor medisch onderzoek Koningin Elisabeth

Jean-Jacques Crocqlaan te Jette

06

Paul  Amary Michel

La Maison de Verre, 1935

= eigen woning

Jules Lejeunestraat te Ukkel

07

Michel Polak

Huis van Baron Empain

Franklin Rooseveltlaan nr 67 te Brussel

 

 

Résidence Palace         

Wetstraat 155

08

Robert Puttemans

Huis Puttemans, 1928

Camille Lemonierstraat nr 112 te Ukkel

09

Henri Van de Velde

Huis Wolfers, 1930

A. Renardstraat 60 te Elsene

 

 

Eigen woning, 1927                  

Albertlaan nr 1, Tervuren

10

Jozef Hoffman

Palais Stocklet 1906-11

Tervurenlaan nr 279 - 281

Sint-Pieters-Woluwe

11

Antoine Pompe:           

kliniek dokter Van Neck 

H. Wafelaertsstraat 53  

 

Ism VD Swaelmen, Hoste, ...

Sociale woningen Kapelleveld

 

13

Victor Bourgeois

Woning/atelier Oscar Jespers

Erfprinslaan 149           

 

 

Cité Moderne

1922 - 26

 

 

Kantoren Postcheque

1936 - 48

14

Adrien Blomme

Brouwerij Wielemans, 1930

Van Volxemlaan 354     

 

 

Woning L. Wielemans, 1927

Defacqzstraat 14

15

Louis Herman De Koninck

Woning Ph. Dotremont, 1931

Schepenijlaan 16

16

Victor Horta

Paleis voor Schone Kunsten, 1922 - 28

Koningstraat – Ravensteins-

Straat Brussel

17

Stanislas Jasinski

Residentie Belle-Vue, 1933

Generaal De Gaullelaan 50

18

Joseph Van Neck:        

Heizelpaleizen, 1935

Heizel Brussel

 

 

Citroën-garage, 1934

Ijzerplein          

 

 

Ravensteingalerijen

Ravensteinstraat

20

Fernand Bodson

Vrijmetselaarsloge, 1936

Kluisstraat 86

21

Jean-Baptiste Dewin

Gemeentehuis Vorst 1925-36

Pastoorsstraat nr 2 Vorst

22

Albert Van Huffel

Basiliek van Koekelberg 1920-1969

 

23

Jean Combaz

Heilige Suzannakerk1925-1928

Glycienenlaan 25

24

Léon Stynen en Paul De Meyer

Peter Pan school

St Gillis

 

Renaat Braem

Modelwijk Heizel, 1956 - 69

Jette

25

 

Rectoraat VUB, 1977 - 78          

Etterbeek

26

Willy Van Der Meeren

CECA woningen1954-1956

Vierwindenbinnenhof  Tervuren

27

Jacques Dupuis           

woning Le Parador 1947

Sint Pieters Woluwe

28

Lucien Devestel

Berlaymontgebouw 1963-1969

Brussel

29

Lucien Kroll

La MéMé, 1968

Sint Lambrechts Woluwe

30

André Jacqmain

Museumhuis Urvater, 1960

Sint Genesius Rode

31

André Jacqmain  en Jules Wabbes

Foncolin kantoorgebouw,1957

Brussel


 

Opdracht 1a : in groepjes           

 

1.Onderzoek : bespreek grondig het gekozen onderwerp. Situeer dit binnen de internatio-nale geschiedenis van de cultuur, stedenbouw en architectuur.

 

2. Presentatie :         - op panelen : korte, heldere presentatie met tekst en beeld (per groep)

                                    - in bundel : onderzoek in tekst- en beeldvorm (per groep)

 

Opdracht 1b : in groepjes           

 

1.Onderzoek : Bespreek nauwkeurig de historiek van de site (ruimere wijk) waarbinnen je gekozen gebouw zich bevindt !

 

De volgende thema komen hierbij zeker aan bod :

 

- Geografische en historische situering : waar, wanneer en wie ?

- Stedebouwkundig basisconcept van de site : maatschappelijke visie, doelgroep, tijdsgeest, ...

- Planmateriaal ivm straten, inplantingen, organisatie, nodige technieken, ...

- Aanwezige architectuur : bouwstijl, vormgeving, organisatie en materialisatie, ...

 

Wat heb je hiervoor zeker nodig :

           

Boeken rond de stedenbouwkundige ontwikkeling van Brussel (Bib, archieven ...)

Planmateriaal : kaarten of plannen op schaal van de hele wijk, deelkaarten van specifieke zone’s, evt. kadasterplan, stafkaart,  ...

Let op : schaal klein genoeg ifv de leesbaarheid en bruikbaarheid.

Fotoreeks : als getuigenis van de bezoeken, duidend beeldmateriaal.

 

2. Presentatie :         - op panelen : foto’s, plannen, tekeningen (per groep)

                                    - in bundel : onderzoek in tekst- en beeldvorm (per groep)

 

 

 

Opdracht 1c: individueel 

 

1. onderzoek : individuele opdracht : onderzoek van dit gebouw een bijzonder aspect dat je  aanspreekt. Dit onderzoek kan zich afspelen op verschillende domeinen (conceptueel, historisch, materieel, organisatorisch, ...) bvb : planopbouw, circulatie, daglicht, ...

 

inhoud :  - lokalisatie van het onderwerp : op een plan binnen je gebouw mét aanduiding van de ligging en oa camerastandpunten.

- presentatie van het onderwerp : foto’s, plannen, tekeningen,

- inhoudelijk onderzoek : duidelijk afbakenen van je onderzoeksdomein.

 

2.Presentatie (cfr supra) :   - bundel (vrije keuze)

                                                - panelen met plannen, fotoreeksen.

Werkwijze :

 

- Met je gekozen partner(s) zal je de nodige vakliteratuur ter hand nemen om je te infor-meren en documenteren ! Laat je keuze pas definitief zijn na een bezoek aan het gebouw.

- Binnen de schooluren gaat NIEMAND nog ter plaatse of naar andere bibliotheken buiten de St Lukas bibliotheken !

- Voor de historische studies moeten herhaaldelijk archieven, bibliotheken en boeken geraadpleegd worden : organisatie !!

- Alle interviews, fotoreeksen en buitenschoolse bezoeken dienen zo praktisch mogelijk georganiseerd te worden op vrijdagnamiddagen en tijdens de week-ends.

 

Opdracht 02 : ontwerp en uitwerking van een infomodule te Brussel

 

Bij je gekozen gebouw zal je een informatiemodule ontwerpen en volledig uitwerken. Deze module zal gebruikt worden door bvb de toeristische dienst van de stad, de heemkundige kring, de organisatie van de Monumenten Dagen, ... met als doel informatie ter verschaffen over het gebouw waarbij het wordt geplaatst !

 

programma : - permanent toegankelijk

                        - informatie verschaffen

                        - ontmoetingsplaats (mogelijk zitten, schuilen, ... )

                        - demonteerbaar

 

kenmerken :  - Ontworpen binnen je zone van opdracht 01, in de onmiddelijke omgeving van je gebouw

                        - staat op maximum 2 aanwezige parkeerplaatsen

                        - maximale toegelaten hoogte = 3,5 m

 

hou rekening met :  - inplanting en oriëntatie (ondergrond, daglicht, toegankelijkheid, communicatie....)

                                  - de cultureel / historische omgeving

                                  - relatie werking / vormgeving / seizoenen / materialen

                                  - realistische constructiewijze

 

werkmethode :          - moodboard met documentatie : iedereen maakt een paneel binnen het atelier, waarop hij/zij alle ideeën en documentatie aanbrengt rond deze opdracht.

                                    - proefmaquette van de onmiddellijke omgeving,  kies een relevante                                    schaal hiervoor !! bvb 1/50, 1/100

                                    - proefmaquettes volume + schetsen op ooghoogte

- organigrammen en functieschema’s + oriëntatie

 

presentatie:               - GIP agenda

                                    - moodboard

                                    - volledige bundel (gedateerd)  documentatie, schetsen en tekeningen

                                    - conceptuele nota op A4

                                    - definitieve maquette op 1/25 of 1/20 met omgeving (?)

                                    - definitieve tekeningen op ...  idem ... plannen, sneden

                                    - 2 fotomontages van het ontwerp in de omgeving.

 

Opdracht 03 : realisatie van een object

 

Deze opdracht verloopt in 3 duidelijke stappen, waarbij de relatie tussen de verschillende stappen steeds duidelijk aangetoond wordt met tekst- en/of beeldmateriaal.

 

Stap 1 : Via inzoomen op een materie of een omgeving komt men tot een bepaalde structuur of beeld.à foto’s en tekeningen in 2D (1)

 

            - je kiest vrij 10 verschillende materies waarvan je na een experimenteel onderzoek

            ingezoomde foto’s en tekeningen van maakt. Bvb doorgesneden groenten of fruit,

            macro-opnames van stoffen, gesteenten, vloeistoffen, ...

            - je brengt die allemaal mee naar het atelier en weerhoudt er één.

            - hiermee werk je door tot je een interessante structuur bekomt via tekeningen en/of

            foto’s, scans, ...

            - Dit visueel onderzoek bewerk je tot één samenhangend werk (nog steeds 2D).

           

Stap 2 : Deze structuur wordt geïnterpreteerd met één bepaald materiaal (?) à werk op zich in 3D (2)

 

            - Van deze gekozen structuur maak je 3D varianten in verschillende materialen

- Ook hier werk je verder door op één facet of deel tot je één structuur in één      materiaal omzet.

             Dit is een vrij werk (compositie, vormgeving, materialisatie, werkproces)

 

Stap 3 : Dit werk wordt nogmaals geïnterpreteerd door er een (nieuwe) functie op toe te passen (herdesign ?) à 3 D element (3)

 

            - Dit  werk pas je nu toe op een vrij gekozen functie. Let op : de relatie vorm - 

            functie ligt aan de basis van dit werk.

            - na n-aantal proefmodellen maak je één definitieve versie

 

presentatie :  - GIP agenda

                        - mapje met alle studies en schetsen

                        - foto’s van ALLE tussenstappen in de uitvoeringen !!

                        - (1) de foto’s en tekeningen

                          (2) het vrije werk

                          (3) het 3D element

                        - een geschreven verslag van het hele verhaal (beknopt)

 

Opdracht 04 : Ruimtelijke en bouwconstructieve analyse van een bestaande woning.

 

Deze opdracht wordt toegelicht tijdens het eerste uur “Wetenschap en techniek” bij dhr. Verhaegen.

 

Opdracht 05 : Presentatie van een site ifv de studiereis naar Duitsland.

 

Grondige bespreking en presentatie van een locatie of gebouw te Duitsland.

Beslissing locatie 3° week van januari 2005.

 

Uit een lijst wordt een locatie of een gebouw te Duitsland gekozen ter bespreking. Hierover wordt een grondige studie gevoerd waarin de volgende elementen voorkomen : functie, oorsprong, historiek, vorm- en materiaalbespreking, maatschappelijke betekenis en plaat-sing binnen de historische en geografische context, plannen en doorsneden waar nodig.

 

- Een syntheseblad wordt ingeleverd voor de studiereis. De leerling geeft een stevige    inleiding rond dit gegeven ter plaatse.

- Ter plaatse wordt een fotoreportage en een verslag opgemaakt. Dit verslag illustreert ook je eigen mening en bedenkingen rond deze site.

- De verslagen en de studiemomenten worden samengevoegd tot één presentatie bundel.

 

Dit studiewerk wordt 07 maart 2007 ingeleverd in een doordachte en verzorgde bundel.

Weerhouden onderwerpen voor Duitsland :

 

 

Neue Galerie

 

Pergamonmuseum

 

Oncle Tom’s wohnanlage (?) Taut

Unité d’habitation Berlin

Bauhaus Archiv

Jüdisches Museum

Bib Hans Scharoun

Opera Hans Scharoun

Hohe Pappeln House

 

Bauhaus gebouwen te  Dessau

Altes Museum   Karl Friedrich SCHINKEL

Neues Museum Friederich August Stöler

Pergamonmuseum

 

Hamburger Bahnhof Neuhaus en Hozz

Branderburger Torr

 

Holocaust Monument Peter EISENMAN

Olympische stadion

Rijksdag

Kaufhaus des westens

OPERA Hans SHAROUN

 

5. timing   De volgende data zijn weerhouden voor inleveren en besprekingen :

 

 

data

Opdr 01

Opdr 02

Opdr 03

Opdr 04

Opdr 05

jan

07-11

 

 

 

 

 

 

 

14-18

 

Beslissen locatie

Beslissen locatie

 

 

Beslissen locatie Dtsl.

 

21-25

 

 

 

Def. foto’s

weerhouden

 

 

 

28-01

 

Evaluatie doc & proefteksten 1A

Evaluatie moodboard

 

 

 

feb

04-08

ontspannings

verlof

ontspannings

verlof

ontspannings

verlof

ontspannings

verlof

ontspannings

verlof

 

11-15

 

 

 

 

 

 

 

18-22

 

Studiereis

Duitsland

Studiereis

Duitsland

Studiereis

Duitsland

Studiereis

Duitsland

Studiereis

Duitsland

 

25-29

 

 

 

 

 

 

mrt

03-07

 

 

inleveren proeven 1ABC

inleveren  voorontwerp

inleveren voorbereid. stap 02

Inleveren

“potlood”

Inleveren

Opdracht 05

 

10-14

 

ex

ex

ex

ex

 

 

17-21

 

Ex / voorjury

Ex / voorjury

Ex / voorjury

Ex / voorjury

 

 

24-28

 

Paasvakantie

Paasvakantie

Paasvakantie

Paasvakantie

 

apr

02-06

 

Paasvakantie

Paasvakantie

Paasvakantie

Paasvakantie

 

 

07-11

 

 

 

 

 

 

 

14-18

 

 

 

 

 

 

 

21-25

 

 

 

 

 

 

 

28-0

 

Inleveren proef 1A

 

 

 

 

mei

05-09

 

 

 

 

 

 

 

13-16

 

 

 

 

 

 

 

19-23

 

Inleveren proef 1B en 1C

 

 

 

 

 

26-30

 

 

 

 

 

 

jun

02-06

 

Def inleveren

Def inleveren

Def inleveren

Def inleveren

 

 

09-13

 

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

 

16-20

 

Ex + Eindjury’s

Ex + Eindjury’s

Ex + Eindjury’s

Ex + Eindjury’s

Ex + Eindjury’s

 

23-27

 

Opbouw tentoonstel.

Opbouw tentoonstel.

Opbouw tentoonstel.

Opbouw tentoonstel.

Opbouw tentoonstel.

juli

01 en 02

 

Tentoonstell.

Tentoonstell.

Tentoonstell.

Tentoonstell.

Tentoonstell.