Geïntegreerde proef (GP)
schooljaar 2002-2003
klas: 6de jaar architecturale vorming

thema: inbreiding, verdichting, woonkern, volk en wonen

DEEL 1
Inleiding

Als inleiding vindt U op deze website de tekst "Huis, vorm en cultuur" van Amos Rapoport uit 1969. Lees deze tekst zeer aandachtig en noteer er de voor U belangrijke ideeën van.
Minimum drie van de genoteerde stellingen zal U zelf persoonlijk toelichten, uitbreiden en/of bedenkingen bij formuleren. Deze voorbereidende gedachtevorming dient minimaal 1 getypt A4-blad te beslaan los van de beeldende voorbeelden die je er kan aan toevoegen. Deze tekst wordt op papier en op diskette ingeleverd. Deze tekst van elke leerling komt op deze site als documentatie voor heel de klas Minimum drie van de genoteerde stellingen zal U zelf persoonlijk toelichten, uitbreiden en/of bedenkingen bij formuleren. Deze voorbereidende gedachtevorming dient minimaal 1 getypt A4-blad te beslaan los van de beeldende voorbeelden die je er kan aan toevoegen. Deze tekst wordt op papier en op diskette ingeleverd. Deze tekst van elke leerling komt op deze site als documentatie voor heel de klas Minimum drie van de genoteerde stellingen zal U zelf persoonlijk toelichten, uitbreiden en/of bedenkingen bij formuleren. Deze voorbereidende gedachtevorming dient minimaal 1 getypt A4-blad te beslaan los van de beeldende voorbeelden die je er kan aan toevoegen. Deze tekst wordt op papier en op diskette ingeleverd. Deze tekst van elke leerling komt op deze site als documentatie voor heel de klas

Na het doornemen van voorgaande tekst en aan de hand van de eigen bevindingen en stellingen zal U een zelf drie hedendaagse stadswoningen opzoeken die beantwoorden aan uw visie, hiervoor ontwikkeld. Bij het bepalen van uw keuze MOET je met volgende praktische beperkingen absoluut rekening houden.

1. De woning moet door U zeer gemakkelijk bereikbaar zijn.
2. Je moet de toelating hebben van de eigenaars/bewoners om de woning te bespreken, te bezoeken, te fotograferen en desnoods op te meten.
3. De ontwerper van de woning moet bekend zijn en bereid zijn je minimaal een interview toe te staan.
4. Je moet kunnen beschikken over de plannen van de woning.
5. Wanneer je de woning bezoekt moet je steeds een medeleerling mee vragen. Het is makkelijk als iemand je kan helpen bij het nota nemen, bij het opmeten, bij foto's nemen,... maar het is ook veiliger.
6. Maak duidelijke afspraken van de bewoners/eigenaars. Spreek juiste data en uren af. Wanneer beloften tot bezorgen van documenten uitblijven, blijf niet wachten, neem initiatief (v b neem de telefoon, ga er terug naar toe) en verander desnoods je keuze. Kies een andere woning. Je GP moet tijdig klaar, afgewerkt en ingeleverd zijn. Niet afgewerkte delen worden NIET meer aanvaard. Leg jezelf tijdig een goede timing op.

Van elk van de drie geselecteerde woningen dien je een A4-bundeltje in met volgende inhoud:

1. Juiste ligging en situering (plan van de omgeving), naam eigenaars/bewoners, adres, ontwerper met naam en adres bouwjaar,
2. Voldoende foto's van interieur en exterieur
3. Lijst van de plannen waarover je effectief kan beschikken
4. Toetsing van de woning aan de drie door U geselecteerde ideeën uit de tekst van Amos Rapoport.
5. Motivering van je keuze, en, plaats de drie voorstelling in volgorde van je eigen voorkeur en motiveer.

AI het voorgaande maakt het eerste deel uit van de GP, en zal ingeleverd worden ten laatste op vrijdag 22 februari 2003 om 12.15 uur in atelier V33 (Week 8)

Praktische tips

1. Heb geen schrik om te werken
2. Heb geen schrik om na te denken
3. Durf je eigen keuze in vraag stellen
4. Werk praktisch en doelgericht, leg jezelf een haalbare timing op. Dus wacht niet om te beginnen tot 1 week voor inleveren.
5. Leg je opzoekwerk regelmatig voor aan de atelierleraar. Bereidt dit voor. 6. Laat je teksten nalezen door een taalleraar
7. Bespreek je stellingen ivm de tekst van Amos Rapoport met meerdere leraars en je medeleerlingen.
8. Raadpleeg regelmatig deze website, er worden soms zaken toegevoegd.

 

Inleidende tekst
Huis vorm en cultuur van Amos Rapoport

 DEEL 2
In de loop van week 8 (17 tot 22 februari 2003) zal je te weten komen hoe de GP verder uitgewerkt dient te worden.
U verneemt het op school en op deze website.