Geïntegreerde proef (GP)
schooljaar 2002-2003
klas: 6de jaar architecturale kunsten

thema: ontwerp sociaal blok voor boswachters

VORM EN STRUCTUUR
inleiding
Als voorbereiding werd in het atelier van dhr VRIJSEN reeds de studie aangevat
van het houten Boswachtershuisje te Oudergen, gebouwd door het Brussels Instituut voor Milieubeheer.
Op basis van dat programma wordt een gelijkaardige opgave gesteld voor de ruïne van de oude priorijkerk te Groenendaal.

De huidige bouwvallige ruïne van de kerk wordt nu reeds gebruikt als opslagplaats voor de boswachters
van het Vlaamse Gewest. We hebben dit ter plaatse kunnen vaststellen. Naast de kerk staat ook de boswachterwoning.

In de grote ruimte van de vroegere kerk, na verwijdering van alle later toegevoegde binnenmuren, na herstel van de gevels, het aanbrengen van een vloer en het plaatsen van een nieuw dak kan dit gebouw terug ter beschikking gesteld worden van het bosbeheer.
Het plaatsen van werktuigen (machines voor de bosbouw en onderhoud van het bos) en uitrusting voor het bos (vb zitbanken, tafels, vuilbakken,...) blijft er nog voldoende ruimte over om er een sociaal blok voor de boswachters te voorzien.

Het sociaal blok dient beschouwd als een losse afzonderlijke verplaatsbare (?) Module vrijstaand in de grote ruimte van de kerk. Voor met het ontwerpen te starten zal je een uitgebreide documentatie aanleggen van gelijkaardige modules geplaatst in een grote open ruimte.

Buiten het strikte oplossen van het programma dient vooral nagedacht over:

1. Het materiaal gebruik, zeker in deze omgeving. Een verantwoording voor de keuze van het bouwmateriaal is een vereiste.
2. Er zal ook een grondige studie gevraagd worden van de uiteindelijk vorm van je concept. Deze vorm staat immers in een andere ruimte met specifieke vorm.
3. Wat ook de keuze van het materiaal en de vorm zal zijn, het geheel staat of valt met de technische uitwerking en oplossing.
4. Er dient onderzocht wat de juiste betekenis(sen) is (zijn) van een "module".

Het programma moet voldoen aan volgende eisen. Er mogen GEEN bijkomende ruimte of functies toegevoegd worden.

1. ruimte met 8 personeelskastjes voor berging werkkledij
2. sanitaire ruimte met 4 lavabo's en 2 douchecellen
3. inkomsas
4. toilet bestaande uit 2 urinoirs en 1 wc
5. een kleine kooknis met frigo, microgolfoven, spoeltafel 2 bekkens, dampkap, 2 elektrische kookplaten en een minimum aan keukenkastjes
6. Een kleine eetruimte voor 10 personen, moet ook als kleine vergaderplaats kunnen dienen.
7. Een klein bureau voor de hoofdopzichter (max. 10 m2)
8. Een kleine bergplaats alleen langs buiten bereikbaar op stapelen van klein gereedschap en beperkte voorraad werkmiddelen
(max. m2)

Voor met het ontwerp te starten wordt onderzoek gedaan naar de vereiste afmetingen voor elk lokaal met betrekking tot de functie. Elke oppervlakte toewijzing aan een lokaal moet verantwoord zijn door vb Neufert of derg. Eens dit gebeurt kan een organigram opgesteld worden en aansluitend overgegaan worden tot het eigenlijke ontwerp. Schrijft bij het organigram een begeleidende tekst die je visie verklaart en verduidelijkt.

Al hetgeen gevraagd wordt ivm vooronderzoek tot en met organigram (dus tot juist voor het eigenlijk beginnen ontwerpen), zal ingeleverd worden ten laatste op vrijdag 22 februari 2003 om 12.15 uur in atelier V33 (Week 8)

Praktische tips:

1. Heb geen schrik om te werken
2. Heb geen schrik om na te denken
3. Durf je eigen keuze in vraag stellen
4. Werk praktisch en doelgericht, leg jezelf een haalbare timing op. Dus wacht niet om te beginnen tot 1 week voor inleveren.
5. Leg je opzoekwerk regelmatig voor aan de atelierleraar. Bereidt dit voor.
6. Laat je teksten nalezen door een taalleraar
7. Raadpleeg regelmatig deze website, er worden soms zaken toegevoegd.
8. Onafgewerkte tekeningen en teksten worden niet aanvaard.

VERDERE TIMING
In de loop van week 8 (17 tot 22 februari 2003) zal je te weten komen hoe de GP verder uitgewerkt dient te worden. U verneemt het op school en op deze website.
Vanaf begin maart tot einde 2de trimester is de eigenlijke ontwerpperiode, het 3de trimester de uitwerkperiode (plannen, sneden, aanzichten, maquette, perspectieven, computertekeningen,....)

ARCHITECTUUR ANALYSE

In de eerste week van 2003 zal U deze opdracht gegeven worden. Het betreft een volledige technische studie en ontleding van een zelfde hedendaagse alleenstaande woning voor elke leerling.

Ook zal voor de ruIne van de kerk een oplossing tot renovatie/restauratie/verbouwing uitgewerkt worden. Dit blijft een groepswerk voor heel de klas. De juiste werkwijze en afspraken worden onmiddellijk na het eindejaarsverlof gemaakt en dienen strikt nageleefd.