6 abk – Wet&Tech – opdracht


Boswachterpaviljoen te Oudergem-Brussel

OMSCHRIJVING:

Naast de studie van traditionele bouwwerken zoals vorig schooljaar, de woning Blin uitgevoerd en gewapend beton en woning 114 traditionele massiefbouw, worden nu andere bouwwijzen onderzocht;

In het Zonienwoud, gedeelte van het Brusselse gewest, gemeente Oudergem naast de E411 naar Namen staat een boswachterpaviljoen. Het is een skeletbouw volledig in hout. Het materiaal passend bij zijn functie en omgeving.

In deze uitgebreide studie wordt een houten skeletbouw volledig  tot in de details uitgewerkt. Dit bevat het uitwerken van het dragend skelet (wanden, vloeren en dak), de bekleding en afwerking van het skelet, waarbij steeds nieuwe technische en goede ontworpen technische oplossingen moeten gezocht worden. Elke oplossing dient verantwoord, er hoort een “waarom” en “hoe” bij.

IN TE LEVEREN

Volgende elementen dienen ingeleverd te worden

1.grondplan op schaal 1/20 met volledige skeletstructuur en bekleding/afwerking van de structuur.
2.verdiepingsplan op schaal 1/20 met volledige skeletstructuur en bekleding/afwerking van de structuur.
3.dakplan op schaal 1/20 met volledige skeletstructuur en bekleding/afwerking van de structuur.
4.doorsnede op schaal 1/20 met volledige skeletstructuur en bekleding/afwerking van de structuur. Elke leerling maakt een andere doorsnede die later individueel wordt aangeduid.
5.zeer uitgewerkte tekeningen van de vier gevels op schaal 1/50.
6.een schaalmodel van het gehele gebouw op schaal 1/50
7.een schaalmodel van een deel van het gebouw op schaal 1/20, elke leerling maakt een ander deel van het gebouw, met uitwerking van de technische structuur.  

8.op de pc wordt door elke leerling het volledige skelet in 3D uitgewerkt. Dus wanden, vloeren, dak en trap zonder de afwerkingen.

 

TIMING

Grondplan, verdiepingplan en dakplan met skeletstructuur klaar in potlood op
                                                         16 september 2004

Doorsnede in potlood klaar
                                                           23 september 2004

Gevels uitgetekend in potlood
Starten met 3D-model op de PC
                                                           30 september 2004

Grondplan, verdiepingsplan en dakplan in inkt met maten en tekst
Schaalmodel op 1/50
                                                           07 oktober 2004

Doorsnede met maten en tekst en gevels met materiaalaanduiding in inkt
Ruwbouw groot schaalmodel

                                                           21 oktober 2004

Alles inleveren
                                                           28 oktober 2004