6 abk – Gebowo – opdracht

 

OMSCHRIJVING:

Elke leerling dient individueel een bouwstijl, bouwwijze of architect buiten West-Europa te bestuderen.

Volgende zaken dienen zeker aanbod te komen:

-het maatschappijmodel en invloed van de religie op de bouwkunst dit in een historisch kader

-de geografische situering en de evolutie ervan in de tijd.

-alle soorten van bouwkunst dient aan bod te komen, van gebouwen voor godsdienst, voor burgerlijk bestuur, voor handel en nijverheid, voor cultuur, tot en met de woningbouw

-naast de ontleding en verklaring van de bouwstijl(en) wordt ook de bouwwijze besproken.

-het geheel is voorzien van een ruim aantal afbeeldingen, plannen, schetsen en foto’s.

 

IN TE LEVEREN

1.een tekstbundel met afbeeldingen, plannen, schetsen,…. Op formaat A4 en lettertype Arial 12.

2.indien mogelijk het geheel verwerken in een Powerpoint-presentatie.

3.Iedereen zal klassikaal een uiteenzetting geven van min 50 minuten.

 

LIJST VAN ONDERWERPEN

 

Japan                                     1.Jan

China                                     2.Philippe

                                                 3.Robin

Hindoe                                   4.Flore

                                                 5.Zeger

Islam   Spanje                        6.Joris

            N.Afrika                     7.Ellen

                                                 8.Katleen

            Iran Irak                 9.Emilie

            Azië                            10.Patrick

Pre Colombiaans                        11.Yannick

                                                12.Tim

Egypte                                   13.Linde

                                                14.Elizabeth

Grieken                                  15.Lore

Romeinen                              16.Nico

Vietnam-Cambodja                 17.Karel

 

Architect SINAN                        18 Els

 

TIMING

 

a.grote structuur klaar door middel van een tekst en documentatie (voor te leggen)

27 september 2004

b.voorontwerp klaar (alles volledig uitgewerkt maar mag nog in klad voor laatste nazicht en bespreking)

                                                25 oktober 2004

c.alles inleveren

                                                29 november 2004