3de trimester

Atelierwerk

 

 

Rijhuis in SUMIYOSHI – Osaka – Japan

Gebouwd  1975 –76

Door Architect TADAO ANDO

 

 

Het betreft hier een kleine rijwoning met open binnenruimte, een hedendaagse vertaling van de traditionele japanse architectuur.
Alles is gericht naar de centrale open plek. Er is bijna geen visuele relatie met de omgeving.

Het gebouw is eigenlijk een betonnen doos, dit is nodig gezien de onstabiele en aan aardbeving onderhevige ondergrond.

Toch werden de materialen met uiterste zorg gekozen. Vb; het materiaal binnenhuis waarmee de bewoners in rechtstreeks contact komt is hout.

Voor de klimaatregeling binnen werd gekozen voor een zeer economisch ventilatiesysteem tussen de gemene muren met de naastliggende gebouwen. Vandaar de kleine ramen binnen tegen de vloer.

 

 

 

 

 

 

DE OPDRACHT

Maak eerst een kleine proefmaquette zodat je inzicht krijgt in de opbouw van de woning

Daarna teken je volgende zaken op schaal 1/50:

1.grondplan

2 verdiepingsplan

3.langse doorsnede

4.dwarse doorsnede

5.voor- en achtergevel

6.één zijgevel (eigenlijk niet zichtbaar

 

 

Later wordt er nog gevraagd om

1.een maquette te maken op 1/50

2.een binnenperspektief met centraal vluchtpunt

3.een presentatieoefening.

 

 

VEEL SUCCES

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Veel documentatie is te vinden in de tijdschriften GA detail en GA architect.