2de trimester

Atelierwerk AV6

 

MON PETIT CHOU

Café restaurant te SAKYO - Kyoto – Japan

Gebouwd  1983 –84

Door Architect TADAO ANDO

 

Het betreft hier een ontmoetingsplaats gebouw in beton op een nogal onregelmatig terrein met een sterke talutering.

Voor je start met de opgave dien je de foto’s en de bijgevoegde summiere tekeningen grondig te bestuderen. Maak veel kleine schetsen en perspektieven om inzicht te krijgen in het gebouw.

De aangereikte gegevens zijn zeer beperkt maar toch moet het mogelijk zijn van dit gebouw een mooie studie te maken.

Wees niet bang om te werken, te zoeken, te proberen en te willen doorgronden.

 

 
 

 
 
 

DE OPDRACHT

Maak eerst een kleine proefmaquette zodat je inzicht krijgt in de opbouw het restaurant

Daarna teken je volgende zaken op schaal 1/50:

1.grondplan

2 verdiepingsplan

3.langse doorsnede

4.dwarse doorsnede

5.vier gevels

6.één isometrie

 

Later wordt er nog gevraagd om

1.een maquette te maken op 1/50

2.een presentatieoefening.

 

VEEL SUCCES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel documentatie is te vinden in de tijdschriften GA detail en GA architect.