GEINTEGREERDE PROEF schooljaar 2007-2008                   naar

Atelier wetenschap en techniek

 

 

In het kader van het atelier wetenschap en techniek worden dit schooljaar twwe woningen van architect EUGEEN LIEBAUT bestudeerd. Het zijn beide kleine woningen op een beperkt bouwperceel. Ondanks dat de ene woning een verbouw/uitbreiding is van een bestaande an de andere een nieuwbouw, zijn er toch opmerkelijke gelijkenissen.

 

EUGEEN LIEBAUT in 1952 geboren te Aalst, studeerde architectuur aan Sint Lukas Brussel van 1971 tot 1976. Was eerst leraar aan de Sint Lukas Kunsthumaniora, vanaf 1990 docent aan de hogeschool voor kunst en wetenschap Sint Lucas.

 

Voor alle duidelijkheid, beide woningen zijn niet te bezoeken. Gelieve dus de bewoners niet te storen. Meerdere vragen aan de ontwerper tot medewerking of informatie bleven tot op heden onbeantwoord.

 

U kan kiezen uit volgende twee projecten:

 

 

                   

LEYSEN Wezembeek-Oppem             VANDERPOORTEN Dilbeek

 

Wat wordt er verwacht?

 

Planmateriaal

            Funderingsplan, gelijkvloersplan, verdiepingsplan, dakplan,

            Langse en dwarse doorsnede

            Gevelaanzichten

            Isometrie en buitenperspectief

            Maquette

                       Alle op schaal 1/50

                       Alles met een persoonlijke benadering zowel wat betreft lay-out en presentatie

            Op de pc een uitgewerkt 3D-model

 

Bundel

            De bundel bevat alle opzoekmateriaal, de studieschetsen,…

            Ook een bondige beschrijving en formulering van een eigen appreciatie.