BOEDDHISTISCHE RETRAITE                   6 ABK (opdracht 01)

ELEMENT HOUSE – Seoel, Zuid-Korea

Architect Sami Rintala (Finland)

 

 

Opdracht: De eerste opdracht in het zesde jaar is traditioneel een presentatie- oefening, als voorbereiding op de geïntegreerde proef.

U moet met eigen inzicht en door eigen keuzes deze opdracht uitwerken, Er is vrijheid naar voorstellingswijze en materiaalgebruik. 

Wat dient minimum aanbod te komen:
1.plannen en sneden die duidleijk inzicht geven in de structuuropbouw
2.geveltekeningen.
3.ruimtelijke tekeningen
4.schaalmodel 

Er worden geen tehnische tekeningen verwacht wel tekeningen die dit gebouw ruimtelijk verklaren, en, met de nodige aandacht voor materiraal en schaal.

timing

Alles in te leveren half oktober 2007