St Lukas Kunsthumaniora Brussel                                                       Atelier Ontwerp 3 graad 2 jaar Architecturale en Binnenhuiskunst 

 

Geintegreerde proef voor ABK 2007-08

 

1. Presentatie aan de jury :

 

Je GIP wordt per opdracht gepresenteerd aan een externe jury, dwz dat deze mensen zonder voorkennis van jou en je werk oordelen over de kwaliteiten van je GIP-werk. Het is dan ook belangrijk om dit moment goed voor te bereiden en te presenteren.

 

PROCES : Een GIP-proef is procesmatig opgebouwd en zal als dusdanig ook geevalueerd worden. Het is belangrijk het proces in je werk te tonen op de jury.

 

Dat houdt in dat je van elke opdracht de meest relevante momenten toont. Deze werken zijn per opdracht samengebracht in een map of op een presentatiepaneel en gedateerd.

 

PRODUCT : op deze jury wordt je werk beschouwd als ?af?, klaar en afgewerkt na een periode van 5 maanden intensief werk als besluit van je kunsthumaniora.

 

Het eindresultaat wordt beoordeeld op de inhoud (50%) en de materialisatie (50%).

De materialisatie dient zo veel mogelijk tot haar recht te komen : geef hierbij uitleg over het pro-ductieproces aan de hand van foto?s, teksten en tekeningen.

 

PRESENTATIE : hoe duidelijker je schaalmodellen, tekeningen en teksten hoe minder uitleg je zelf moet geven en kan ingaan op relevante details.

 

LAY OUT : De kwaliteit van je presentatie zit in de duidelijkheid (leesbaar, overzichtelijk, logisch opgebouwd, ...) en de samenhang. Voor elk onderdeel dient de presentatie (lay-out, lettertype, kleurgebruik, mapjes, fotoformaten, planformaten) homogeen te zijn.

 

Chronologisch bespreek je de verschillende GIP-proeven : voor elke proef hou je je aan dezelfde volgorde :      

 

1.     situering :        zeer korte inleiding rond de opdracht (max. 30 ?)

2.     beginsituatie    uitleg rond bv omgeving, keuze vh onderwerp, bepaling van het programma

3.     basisconcept  het basisidee van je ontwerp (of onderzoek)

4.     ontwerp :         hoe je je concept uitwerkt op plan en in maquette (werkwijze ve onderzoek)

5.     materialisatie   de bouwstructuur, materiaal, kleuren en afwerking van je werk

6.     besluit              kort : je eigen gevoel bij het verloop en resultaat van de opdracht

           

2. GIP opdrachten : inleveren van stukken

 

algemeen : verwijzing naar nota?s januari en voorjury

 

a. Alle gebruikte documenten maken deel uit van de GIP opdracht en worden voorgelegd aan de jury?s. Enkel zodoende kan een werkproces gelezen worden : INLEVEREN

 

b. GIP-agenda : een A4 agenda (schrift) die op de linker pagina een planning bevat met data en verwijzingen naar alle opdrachten.

Hierin worden alle planningen opgenomen voor korte- en langetermijn werken. Voorzie voldoende plaats voor aanpassingen.

Op de rechter pagina worden alle werkzaamheden besproken door de leerling en de begeleiding, voor, tijdens en na de dagelijkse besprekingen.

Deze agenda wordt bij elk contact voorgelegd en door alle partijen gehandtekend. Ook dit dient als dagelijkse hulp en ter duiding van het werkproces : INLEVEREN

 

c. Werkdocumenten : schetsen, documentatie, infoteksten, fotokopie, proefteksten, ... worden in 3 duidelijke mapjes bijgehouden en gedateerd, een per opdracht. Op elke map staat duidelijk de nummer van de opdracht. Deze mapjes worden integraal aan de jury?s voorgelegd ! INLEVEREN

 

d. Transport : verzorg je jurywerk tijdens het transport : overal je naam op zetten !!

 

-       zorg voor aangepast vervoer (bescherming en antistress) en organisatie.

-       bescherm je werk tegen stoten en vallen : schaalmodellen in maatdozen !! (ook voor na de jury?s !!)

-       tekeningen in kaften

-       stevige bundels

-       zoek voor en na de jury?s een veilige en stabiele plaats om alles te stockeren.

-       Na de jury is er nog een leven : organiseer ook het transport terug !

 

3. in te leveren werk :

 

A Opdracht 01 : onderzoek

 

Opdracht 1a: groepsopdracht : ivm situering binnen de (inter)nationale cultuurgeschiedenis.        

 

- op panelen : foto?s, plannen, tekeningen (per groep)

- in bundel A4, ... : onderzoek in tekstvorm (per groep) 2 Ex waarvan slechts een in kleur !

- een vrije presentatie van de site : iedereen dient evenveel van de site te weten !

Opdracht 1b : groepsonderzoek naar de historiek van de site :

 

- in bundel A4, ... : onderzoek in tekstvorm (per groep) 2 Ex waarvan slechts een in kleur !

- panelen met ligging, plannen, fotoreeksen, GEEN LOSSE PAPIEREN PLANNEN !

 

Opdracht 1c : individueel onderzoek van een bijzonder aspect.

 

- een bundel (formaat te kiezen) waarin alles vervat zit

- een presentatie (vrij te kiezen), evt. panelen : zeker aanwezig :

                                                            - ligging : wat waar op een plan binnen de zone (macro a micro).

                                                            - plannen, tekeningen en foto?s van de besproken zone

                                                            - foto?s van de aspecten (buiten / binnen)

- bouwkundig onderzoek :

- historisch (data, stijl, ontwerper, materialen, ...)

                                                                        - plannen, tekeningen, foto?s

- eigen besluit : tekstvorm

                                                                       

B. Opdracht 02 : ontwerp en uitwerking van een buitenmeubel in relatie tot een bepaalde locatie

 

- conceptuele nota op A4

- presentatie van je voorstel binnen de gekozen zone : plan (stratenplan, orientatie, bereikbaar-heid, maten, materialen, ... ) en/of omgevingsmaquette (bespreken !)

- definitieve maquette op schaal (1/20 of 1/25)

- definitieve tekeningen schaal : plannen, sneden Afdruk A2/ A1 ! geen potlood tekeningen !

- volledige bundel (gedateerd) documentatie, schetsen en tekeningen

 

C. Opdracht 03 : realisatie van een object

 

Van het geheel een conceptuele nota op A4 (kernachtig, duidelijk), mogelijk per stap.

 

Voor stap 01 : een uitgewerkte presentatie (evt deels je verzamelmap) , die zeker de volgende elementen bevat :      

 

- selectie van de eerste foto?s

- de uiteindelijke keuze

- de studiemomenten die je zoektocht illustreren

 

voor stap 02 : 3D studiewerk in een materiaal+ rest in je verzamelmap opdr 3 (illustraties, teke-ningen, foto?s, ... van je studieproces)

 

voor stap 03 : 3D element + rest in je verzamelmap opdr 3 (illustraties, tekeningen, foto?s, ... van je studieproces)

 

verzamelmap:             - studies en schetsen (chronologisch ?)

                                    - foto?s van ALLE tussenstappen in de uitvoeringen !!

 

D. Opdracht 04 : presentatie site te Duitsland.

 

Heldere en duidelijke bundel A4.

 

 

Succes

Nico Vrijsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afpuntlijst GIP ABK 2008 : in te leveren werk op vrijdag 06 juni 2008

 

A. Opdracht 1 :

 

opdracht 1a : per groep ! (1a kan mogelijk gekoppeld worden aan 1b)

 

     bundel : 2 Exemplaren (evt 1 kleur en 1 z/w) naar keuze A3 of A4

     paneel (panelen) met presentatie

     map met voorbereidingen

 

opdracht 1b : per groep ! (Cf 1a)

 

     bundel : 2 Exemplaren (evt 1 kleur en 1 z/w) naar keuze A3 of A4

     panelen met presentatie

     map met voorbereidingen

 

opdracht 1c : individueel

 

     bundel rond je persoonlijk aspect (vrije presentatie)

     panelen met presentatie (of alternatief)

     map met voorbereidingen

 

B. Opdracht 2 :

 

            conceptuele nota op A4

           presentatie van je voorstel binnen de gekozen zone : plan (stratenplan, orientatie,            bereikbaarheid, maten, materialen, ... ) en/of omgevingsmaquette (bespreken !)

            definitieve maquette op schaal (1/20 of 1/25)

            tekeningen op schaal : Afdruk A2/ A1          - aanzichtplannen

                                                            - doorsneden met evt. constructieve details

                                                            - materiaal- en kleur suggesties

            volledige bundel (gedateerd) documentatie, schetsen en tekeningen

     Je proefmaquette(s) indien relevant

 

     Optioneel : fotomontage van het ontwerp in de omgeving.

 

C. Opdracht 3 :

 

     de foto?s en tekeningen (stap 01)

     het vrije 3D werk (stap 02)

     het 3D element (stap 03)

     foto?s van ALLE tussenstappen in de uitvoeringen !!

     een mapje met alle studies en schetsen

            conceptuele nota op A4

 

 

D. Opdracht 4 :

 

            Een heldere bundel.

 

E. Opdracht 5 : Cf Atelier Wetenschap & Techniek