Paviljoen Middelheim (A’pen)                    5 ABK (opdracht 02)

Charles Vandenhove

 

 

Onderwerp

In 1992 ontwierp architect Charles Vandenhove dit paviljoen voor de uitbreiding van het beeldenpark van Middelheim te Antwerpen.

 

Het is een zeer logisch gestructureerd geheel opgebouwd uit kolommen en architraven uit massieve elementen uit blauwe hardsteen.

 

Een bezoek ter plaatse is zeker aan te bevelen, merk op dat er nog een element van, dit kunstwerk ernaast afzonderlijk staat

 

 

Opdracht

Volgende tekeningen zijn te maken op schaal 1/50 :

-Grondplan en bovenaanzicht

-Doorsnede

-Gevelaanzicht

-Isometrie

-Maquette op schaal 1/50

-Vormanalyse, met onderzoek naar, verhoudingen, ritme, open/dicht, massa,….

Timing

Alles in te leveren laatste les van de maand oktober 2007.